Fr     Eng
Home

Fin.Co is een onafhankelijke lange termijn investeerder met een kapitaalbasis van 160 miljoen euro. Fin.Co investeert in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Private Equity

Fin.Co richt zich als private equity investeerder op gevestigde KMOs met goede cashflows en groeipotentieel.

Fin.Co heeft een hands-on aanpak, bepaalt actief mee de strategie, tesamen met het management van het bedrijf, maar treedt niet operationeel op. Fin.Co hecht tevens veel belang aan een degelijke financiële opvolging.

Door haar grondige kennis van de traditionele KMO-omgeving ligt de toegevoegde waarde van Fin.Co in haar netwerk en de operationele, financiële en strategische begeleiding van de bedrijven.

Beursgenoteerde portefeuille

Fin.Co streeft naar investeringen in beursgenoteerde bedrijven met een gezonde, groeiende winstgevendheid en een degelijke cashflow generatie. De bedrijven waarin Fin.Co investeert dienen eveneens een strategie te hebben die gericht is op de creatie van aandeelhouderswaarde. Fin.Co stelt zich op als middel- tot lange-termijn investeerder.

Er zijn geen beperkingen qua beurskapitalisatie. Er wordt enkel in euro-genoteerde bedrijven geïnvesteerd. Op basis van eigen fundamentele research wordt er slechts in een beperkt aantal bedrijven geïnvesteerd.